Manifestation 3 december i Borlänge!

Manifestation söndag 3 december i Borlänge!

Manifestation den 3/12 kl 15:00, på Internationella funktionshinderdagen, ”Assistans är frihet! Rädda LSS!”

RBU Dalarna, FUB Dalarna och Autism-och Aspergerföreningen i Dalarna anordnar manifestation den 3 december i Borlänge. Vårt syfte med manifestationen är att belysa LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)och utvecklingen som vi nu ser i samhället gällande olika insatser inom LSS.

FUB Borlänge har ordnat med ett bord på Sveatorget och kommer att finnas där under årets julskyltning 14:00-18:00. Det kommer att serveras glögg och det finns informationsmaterial från olika funktionshinderföreningar att tillgå där. Vi andra föreningar kommer att finnas där en del av tiden.

Själva manifestationen blir ca 15:00 (när hästparaden är klar). Den kommer att äga rum vid Turistbyrån i centrala Borlänge.
Vi vill rikta ett tack till Borlänge centrumföreningen som gör det här möjligt för oss.

RBU Dalarna, FUB Dalarna och Autism-och Aspbergerföreningen i Dalarna

 

Manifestationens paroller

Äntligen nödstopp men inte för alla!
Fler än 1 000 personer fallit ur personlig assistans sedan regeringen tillträdde. Många av dessa står idag helt utan stöd. Regeringen måste ge besked om hur besluten ska återställas.

1 av 10 får äta!
Bara lite drygt en av tio som ansöker om assistans för första gången får ja. Alla andra får avslag. Den snabböversyn av lagen som regeringen aviserade den 14 november måste omfatta alla domar, inte bara domen från 2017.

Nya direktiv till LSS-utredningen!
Grupper ställs mot varandra i LSS-utredningens uppdrag, som har order om att spara i personlig assistans. Ge utredningen direktiv att stärka kvaliteten i samtliga insatser, inte att skära ytterligare i en redan misshandlad frihetsreform.