Inbjudan till årsmöte i RBU Dalarna

RBU Dalarnas medlemmar inbjuds härmed till föreningens årsmöte onsdag den 27 maj kl 18:00.
Anmälan till mötet sker här och efter anmälan skickas också handlingar till årsmötet ut.
Mötet sker, på grund av Coronavirusets spridning, digitalt via Zoom. Länk till mötet hittar du här, via anmälningssidan samt i utskick via mail.

ÅRSMÖTET HAR FLYTTATS: MER INFO HÄR.

Hösten 2019 tillträdde vi som styrelse i RBU Dalarna, då föreningen hotades av nedläggning. Vår inställning var då, och är nu, att det var viktigt att RBU fanns representerade i Dalarna.

Under den tid som löpt från hösten 2019 och fram till idag har vi tagit initiativ till ett antal aktiviteter som av en eller annan anledning inte väckt intresse hos er medlemmar, deltagarantalet har varit försvinnande få, i vissa fall ingen.

När vi idag, den 13 maj 2020, skulle genomföra föreningens årsmöte är också enbart föreningens styrelse representerad. Det finns enligt föreningens stadgar ingenting som förhindrar oss från att genomförs årsmötet, men vi har valt att inte göra så.

Vår inställning är att föreningen finns till för sina medlemmar. RBU Dalarna ska inte finnas bara för att finnas, utan ha sin utgångspunkt i att föreningens medlemmar tycker att den har ett existensberättigande och står för något viktigt. Som styrelse är vi beredda på att fortsätta göra ett jobb för att hålla föreningen levande, men vi måste i sådana fall veta att det finns ett intresse för oss att göra så.

Vi har därför valt att bordlägga årsmötet och flytta detta till onsdagen den 27 maj 2020, kl 18:00. Mötet sker digitalt via Zoom och kräver därmed ingen fysisk närvaro. Det vi ber om är att ni som medlemmar väljer att lägga 20-30 minuter på att delta och därmed också göra er röst hörd kring om RBU Dalarna har ett existensberättigande framåt.

Finns inget intresse finns ingen förening som vi ser det och vi kommer i det fall ingen ansluter lägga ett förslag om föreningens avvecklande. Beslut om detta ska enligt stadgarna fattas på två efter varandra följande årsmöten, där det första i sådana fall blir den 27 maj.

Vår inställning är dock att även fortsättningsvis arbeta för att RBU ska finnas representerade i Dalarna om vi har årsmötets fortsatta förtroende, men vi vill också veta om det arbete vi lägger ned ligger i medlemmarnas intresse.