15 november

RBUs konferens: En skola för alla!

Fredag den 15 november kl. 8:30-17:00 arrangerar RBU höstens viktigaste konferens om skolan.

Alla elever har rätt till god utbildning, oavsett funktionsförmåga.
Samtidigt vittnar föräldrar om att de får kämpa för att uppnå en fungerande skolgång för sitt barn. Problem som uppstår lägger man ofta på individen snarare än på skolmiljön.

Så vad behöver du som förälder till ett barn med funktionsnedsättning veta om skolan? Vilket stöd kan barnet få om det inte fungerar? Genom att arrangera en heldagskonferens med fokus på skolfrågor vill RBU stärka dig som förälder och visa på att det finns stöd för ditt barn att få.

OBS! RBU erbjuder sina medlemmar ett rese- och logibidrag för de som har lång resa.
• Medlem med längre resväg (enkel väg) än 150 km, ges ett resebidrag på 500 kr.
• Medlem med längre resväg (enkel väg) än 250 km, ges ett logibidrag på 500 kr.

Ta kontakt med oss på RBU Dalarna på dalarna@rbu.se så hjälper vi dig!