Ny styrelse i RBU Dalarna

Länge såg det ut som att Dalarna skulle bli det enda distrikt i Sverige där handikapporganisationen RBU (Rörelsehindrade barn och ungdomar) inte skulle ha någon representation. Men nu har i sista stund en ny styrelse bildats och föreningen i länet är räddad.

– Detta handlar om så viktiga frågor, därför är det betydelsefullt att RBU även finns i Dalarna, säger den nya distriktsordföranden Daniel Lindkvist.

RBU verkar i hela Sverige för funktionsnedsattas rättigheter. På senare år har stort fokus lagts för att rädda LSS-reformen. Det sker bland annat genom distriktsföreningarna. Men i Dalarna var det ytterst nära att föreningen skulle läggas ner. I samband med vårens årsmöte konstaterades att man inte fick ihop en styrelse. Därför bestämdes att föreningen i Dalarna skulle läggas ner i samband med ett extra årsmöte den 2 oktober. Läget var desperat när en grupp eldsjälar för funktionsnedsatta klev fram och erbjöd sig att bilda styrelsen och rädda föreningen.

Nu har den nya styrelsen klubbats igenom och Maria Persdotter, riksordförande i RBU, var mycket glad när hon besökte Falun i samband med det extrainsatta årsmötet.

– Det hade varit tragiskt om Dalarna skulle bli den enda vita fläcken för RBU i Sverige. Därför är vi inom riksorganisationen så glada att dessa personer nu vill sätta sig i styrelsen för RBU i Dalarna, säger Maria Persdotter.

Daniel Lindkvist, som är ordförande i den nya styrelsen, menar att det är en engagerad och kunnig styrelse som nu börjar arbetet.

– Vi har fått bästa möjliga start på styrelsearbetet. Samtidigt är det viktigt och poängtera att vi företräder våra medlemmar och deras intressen. Därför kommer vi snabbt att fånga upp de frågor som medlemmarna vill att föreningen ska driva. Men jag kan lova att vi kommer att jobba offensivt för att ta tillvara på det funktionsnedsattas intressen i Dalarna.

De nya styrelsemedlemmarna i RBU Dalarna är:

Ordförande: Daniel Lindkvist

Ledamot:Maria Westerling Abrahamsson

Ledamot: Anders Hansson

Suppleant: Emil Nilsén

Kassör: Tomas Marklund.