DEBATT: Under retoriken om allas rätt, finns ett dråpslag riktat mot alla de som är i behov av personlig assistans

Rätten till personlig assistans är starkt hotad av det faktum att regeringens förslag innehåller en inskrivning i lagen av den dom som 2009 slog fast att enbart integritetskänsliga delar av de grundläggande behoven skulle räknas vid bedömningen av rätten till personlig assistans.

RBU Dalarna är starkt kritiska till det lagförslag som presenterats och hoppas och tror att regeringen gör det enda rätta: gör om och gör rätt!

Debattartikeln i Dalarnas Tidningar kan du läsa här.